Hakkımızda

İHRACAT YÖNETİM ŞİRKETİ


BİKO'nun amacı; adımızı aldığımız -Büyümek İsteyen KObileri- kendi ihracatını yapar hale getirecek, üretilen katma değeri kendi gelişimlerini finanse edecek, sanayiciye, çektiği emeğin kaymağını aracılara yedirmeden kendi özünün kurumsallaşarak kalkınmasını sağlayacak temelleri oluşturan hizmetler sunmaktır.

1- Kendi ihracatını kendin yap.
2- Yerli ve yabancı kaynaklı proje hibelerinden yararlan.
3- Devlet desteklerini hak ettiğin ölçüde kullan.

Bir kerelik işler değil, uzun vadeli ihracat işbirlikleri kurmak için varız.

Dünya politikasına yön verecek bir ülke olacaksak, ihracatımız ithalatımızı aşmalıdır.

Ya ihracatımız ithalarımızı geçecek yada faiz ödemeye devam edeceğiz.